DETALJNIJE O SISTEMU ZIDNOG GREJANJA I HLADJENJA
 

Sve o Meditherm®- u PDF formatu ,kliknite sa mišem ovde!

Uvod
Sistem Meditherm®
Prednosti sistema Meditherm®
Oblasti primene
Obezbeđenje energije za grejanje

Pomoć pri projektovanju
Kontrola zgrade sa termotehničkog aspekta,kao i sa aspekta difuzije pare
Termoenergetski proračun
Hidraulični proračun
Sabirnik
Difuzija kiseonika-oksidacija
Ostali aspekti projektovanja
Regulacija
Hlađenje
Proračuni (sa BAUSOFT Komplex programom)

Tehnološka uputstva
Elementi sistema Meditherm®
Lagerovanje
Upotreba sistema Meditherm® prilikom montiranja na zid
Upotreba sistema Meditherm® prilikom montiranja na tavanicu (odstupanja)
Upotreba sistema Meditherm® prilikom montiranja u pod ( odstupanja )
Punjenje sistema, rad pod pritiskom
Pokrivanje sistema
Prvo grejanje
Ostali propisi

CRTEŽI (SLIKE I DIJAGRAMI)
Slika br. 1 Vek trajanja u sistemu Meditherm®
Slika br. 2. Sala za prezentaciju
Slika br. 3. Dijagram učinka sistema Meditherm®, za zidno grejanje i grejanje plafona
Slika br. 4. Specifični otpor trenja u cevima PE 6x1mm sistema Meditherm®
Slika br. 5. Specifični otpor trenja u cevima PE 20x2mm sistema Meditherm®
Slika br. 6. Načini instalacije sistema Meditherm
Slika br. 7. Načini postavljanja krugova, kod sistema Meditherm® ( 1 )
Slika br. 8. Načini postavljanja krugova, kod sistema Meditherm® ( 2 )
Slika br. 9. Preporučljivi projekat- crtež za spajanje sistema
Slika br.10. Sala za prezentaciju