Meditherm®
UVOD

Prijatno zračenje Sunca se oseća i zimi, kada je temperatura vazduha i do -10° C. Ali taj ugodan osećaj toplote, za čas nestaje, ukoliko se naoblači i oblaci zaklone Sunce. Za ljude je ranije bilo normalno, da koriste paorske zidne peći, kamin, kaljevu peć, koji su toplotu odavali putem zračenja. Kasnije su komforniji oblici grejanja, kao što je na primer radijatorsko, potisli ove oblike grejanja, međutim u zadnje vreme opet izlaze u prvi plan.
U moderno doba, bilo je više pokušaja, da se napravi sistem za zračenje toplote, a koji bi bio smešten u zidu. Godine 1974., na osnovu saznanja iz Sovjetskog Saveza i Istočne Nemačke, na inicijativu Dr.h.c. Macskasy Arpada u jednom naselju u Budimpešti, koji se zove Ujpalota, u 8 stanova su montirani čelične cevi u zid, a zatim privezani za grejanje iz toplane, a koji sistem, još i dan danas radi perfektno.
Proširenjem upotrebe podnog grejanja, ponekad su instalateri, u nedostatku dovoljne površine poda, postavljali na zid grejne krugove od cevi.
U zapadnoj Evropi su, pri naučno-istraživačkim i razvojnim radovima u vezi grejanja, kada su uzimali u obzir osećaj komforta, uštedu energije, zdravlje ljudi, estetiku i modernu tehnologiju instaliranja, sve više uzimani u obzir sistemi zidnog grejanja.
Aktualnost ovog sistema grejanja daje i to, da u današnje vreme, kada svi vidovi energije dosta poskupljuju, investitori se trude da ugrađuju materijale sa što boljim termotehničkim karakteristikama (spoljašnji zid, krovna konstrukcija, fasadna stolarija itd.) Usled bolje termoizolacije, smanjuje se i potreba za nadoknadom izgubljene toplote, a može se rešiti putem sistema zidnog grejanja Meditherm®, koji se postavlja na unutrašnje strane spoljnih zidova, ispod maltera. U slučaju da nema dovoljne površine spoljašnjih zidova, isti sistem se može postaviti i u pod, na plafon ili na druga mesta, s tim da na ovaj način nema potrebe za radijatorima.
Vlasnik patenta i licence Meditherm® sistema je Szikra Épületgépészeti Kft. (1193 Budapest, Denkovics Gyula utca 53. tel/fax 99 36 1 280 - 0812, 280 - 3588, 99 36 20 982 3560, 99 36 30 991 9607, E-mail szikra@szikra.hu).

Od 1994. godine, od kog vremena je počela ugradnja sistema Meditherm® u Mađarskoj, ugrađen je u više od 500 objekata, pretežno porodičnih kuća, ali i u zgradama, bazenima, kancelarijama, lekarskim ordinacijama, crkvama, u zoološkim vrtovima za zgrade slonova, parkinzima. Pored sistema za grejanje, u dosta objekata se ugradilo i sistem za hlađenje. Od ovih ugradnja, oko 40% je izvršeno na teritoriji Budimpešte i njene uže okoline, a ostali deo u raznim delovima Mađarske. Godine 1996. izgrađena je mreža izvođača radova, na teritoriji cele Mađarske.

Cilj nam je proširenje Meditherm® sistema i njeno upoznavanje sa projektnim biroima, arhitektama, inženjerima, izvođačima radova, trgovcima i investitorima. U tom cilju smo voljni pružati sve informacije i pomoć.