Meditherm®
Hlađenje

Sistem Meditherm® se leti može upotrebljavati i za hlađenje. Prilikom gradnje porodičnih stambenih zgrada, kao i poslovnog prostora, obezbeđuje prednosti, u odnosu na ostale načine hlađenja, a koji se ogledaju u sledećem:

· U odnosu na ostale sisteme hlađenja, ovde ne dolazi do kretanja vazduha, a samim tim, ni do kretanja prašine, a koji izaziva, kod većine ljudi alergiju.
· Zbog zračenja hladnoće, imaćete stalno osećaj da je hladnije, nego što pokazuje termometar, zbog čega je dovoljno stvarno viša temperatura, na ovaj način se eliminiše prehlada, dovoljna je manja spoljašnja jedinica - aparat za hlađenje, čime se vrši i ušteda energije.
· Cevi za Meditherm® grejanje, leti se mogu upotrebiti i za hlađenje, čime se postiže veća racionalnost investiranja u ovaj sistem.

U slučaju da se sistem Meditherm® koristi i za hlađenje, moraju se uzeti u obzir:
a. Već, prilikom građevinskog projektovanja, treba imati u vidu, one mogućnosti, sa kojma se može smanjiti potreba za energijom za hlađenje.
b. Prilikom projektovanja sistema grejanja, ukoliko se sistem cevi postavlja u zid ili na plafon, u tom slučaju se mogu ove grejne površine uzeti u obzir i prilikom hlađenja, a ukoliko se sistem cevi nalazi na podu, onda se ne mogu uzeti u obzir.
c. Kod sistema grejanja, sa površinom zida od 38 °C, postiže se učinak od oko 200W/m2, a kod sistema hlađenja, sa oko 16 °C, postiže se, u slučaju 50% vlažnosti, oko 80W/m2. Za hlađenje je potrebna veća količina površine, te se obično iskorištava, plafon za to.
d. Za izračunavanje učinka hlađenja i potrebe za prostorima za ugradnju istih, stoje na raspolaganju razni kompjuterski programi.
e. Za određenu zgradu, prilikom projektovanja posebno se izračunava broj registara, koji su potrebni za ugradnju za grejanje i za hlađenje. Celishodno je da kod sabirnika budu odvojeni krugovi samo za grejanje, krugovi samo za hlađenje,
kao i krugovi koji su kombinovani za grejanje i za hlađenje.
f. Na učinak hlađenja, u osnovi utiče vlažnost vazduha.
g. Zadatak regulacije hlađenja je izbegavanje kondenzacije pare na zidovima, sa unutrašnje strane.
h. Određeni kvalitet vazduha, u slučaju da nema ventilacionog sistema, može se obezbediti i provetravanjem.
i. Za hlađenje se može upotrebiti zatvoreni sistem hlađenja, u vidu spoljašnje jedinice, a eventualno i rešenja primenom raznih prirodnih energija.

Projektovanje zajedničkog sistema za grejanje i hlađenje, zahteva posebnu pažnju, te u ovim uputstvima se ne pominje.