Meditherm®
Regulacija

Za nesmetano funkcionisanje sistema, potrebna je precizna regulacija, a radi uštede energije, potrebna je mogućnost regulacije toplote u pojedinim prostorijama, (spomenut ranije), zonama, a koja bi bila predviđena već, u fazi projektovanja.

Na slici 9. prikazan je sistem povezivanja, ali to nije rešenje, koji se mora primentiti stalno, jer izvođački projekat, se bazira na stvarnim materijalnim prilikama investitora, na podacima, koji stoje na raspolaganju, na lokalnim običajiama itd.

Ukoliko se od strane investitora, zbog smanjenja cene, mora naći kompromisno rešenje, u svakom slučaju, treba mu skrenuti pažnju, da ukoliko sistem nije postavljen kompletno sa svim mogućnostima regulacije, dolazi do veće potrošnje energije od uobičajenog.