Meditherm®
PROJEKTOVANJE


Termotehnička kontrola i kontrola difuzije pare na zgradama

Pre početka projektovanja, obavezno treba prekontrolisati osobine spoljašnjih zidova, a koje se odnose na termotehniku i na difuziju pare, usaglašavajući se sa arhitektom, u vezi materijala za ugradnju, a posebno termičke mostove.

Koeficijenat propuštanja toplote ("k"), u interesu smanjenja gubitka toplote prema vani, ne sme da pređe 0,5 W/m2.

U slučaju novosagrađenih objekata, u većini slučajeva, ovaj zahtev je ispoštovan, a u slučaju renoviranja starijih zgrada, treba izračunati potrebnu debljinu termoizolacionih materijala, u interesu popravljanja vrednosti ("k").
Termoizolacioni materijal se obično postavlja sa spoljašnje strane zida, ali pošto sistem zidnog grejanja obezbeđuje veću unutrašnju površinsku temperaturu (36-40 °C), zato, na osnovu ispitivanja difuzije pare, postoji mogućnost postavljanja termoizolacionog sloja i sa unutrašnje strane zida, kojim postupkom se može izbeći kondenzacija pare.
U slučaju, da u toku gradnje, nije potpuno osigurana termoizolacija termičkih mostova, u tom slučaju, treba investitoru predložiti grejanje tih mesta, čime se povećava gubitak toplote prema vani, međutim, može se izbeći vlažnost i pljesnivost na tim mestima.