Meditherm®
TEHNOLOŠKA UPUTSTVA

Elementi sistema Meditherm®

Upoznaćemo se sa onim elementima, koji su na neki način različiti ili specifični, u odnosu, na ostale sisteme grejanja, ili se primenjuju samo kod ovog sistema.

Pravo patenta za Meditherm® sistem, tačno opisuje i štiti ovaj sistem u celosti. Shodno ovome, vlasnici i nosioci patenta, shodno dozvoli za puštanje u prodaju i ugradnju, izdate od strane EMI, sami određuju listu proizvoda za ugradnju. U slučaju izmena istih, vlasnici i nosioci prava se ograđuju da prihvate da je to Meditherm® sistem i naravno, ne prihvataju nikakvu garanciju za to.

Elemente, koji se ugrađuju, tako treba odabirati i planirati, da budu u granicama prihvatljivog za ovaj sistem, da ispunjavaju potrebne tehničke zahteve.

Komponente sistema, koji se ne mogu zamenjivati sa drugim materijalima

* PE6*1 mm cevi za registre i u NOOXYPIPE izvedbi (slika 1. i 2.) koji su u pakovanjima - koturu od 200 m


* PE20*2 mm sabirno - razdelne cevi i u NOOXYPIPE izvedbi (slika 3. i 4.) koji su u pakovanjima - koturu od 100 m, ili po 3m x 20 komada = 60m u pakovanju


* PE 6 mm muf (slika 4.) u pakovanjima od 100 komada


* PE 20mm muf (slika 7.) u pakovanjima od 10 komada


* PE 20mm koleno (slika 8.) u pakovanju od 10 komada


* PE 20mm zatvarač - kapa (slika 9.) u pakovanju od 10 komada

* Za NOOXYPIPE cevi, 10/6 mm spojnica - reduktor (slika 18.) u pakovanjima od 10 komada

* Za NOOXYPIPE cevi, 20/10/20 mm T spojnica (slika 19.) u pakovanjima od 10 komada

* Za NOOXYPIPE cevi 20 mm spojnica (slika 20.) u pakovanjima od 5 komada

* Za NOOXYPIPE cevi 20 mm koleno (slika 21.) u pakovanjima od 5 komada

* Za NOOXYPIPE cevi 20 mm aluminijska kapa (slika 22.) u pakovanjima od 5 komada

* 4mm bakarni uložak (slika 10.) u pakovanju od 100 komada
* 16mm bakarni uložak (slika 5.) u pakovanjima od 50 komada

* šina od 25 cm za fiksiranje registarskih cevi (slika 1.) u pakovanju od 100 komada


* Elemenat za brzo povezivanje (slika 17.) na komad


* rabic mreža (slika 14.) šrine 1m dužine 50m, 1 pakovanje = 50m2