Meditherm®
Oksidacija

Meditherm® polietilenske cevi kako za registre, tako i sabirno - razvodni, kao ni spojnice nisu zaštićeni od oksidacije, potrebno je obratiti pažnju već prilikom projektovanja, na sledeće:
- sa nerđajućim izmenjivačem toplote, treba razdvojiti sistem cevi od ostalih delova potrebnih za funkcionisanje grejanja (npr. kotao, radijatori itd).

Razne cevi, priključci, treba da budu odabrani tako, da su otporni na oksidaciju, ili korišćenjem odgovarajućeg inhibitora, može se izbeći ovaj problem oksidacije.