Meditherm®
SISTEM

Sistem Meditherm® se postavlja, prvenstveno, na unutrašnju stranu spoljašnjih zidova, a moguće je i u podove, na plafon, ili na bilo koje slobodne površine, koje stoje na raspolaganju, a sastoji se od registara, a koji po nivoima spajaju u razdelnike i sabirnike.

Spoljašnji prečnik cevi Meditherm® registara je 6mm, a unutrašnji prečnik je 4mm i zbog svojstva kapilarnosti ne postoji problem odzračivanja. Spoljašnji prečnik sabirnih i razdelnih cevi Meditherm® je 20mm, a unutrašnji prečnik je 16mm.

Meditherm®, kao i fitinge, proizvodi Fabrika za plastične materijale i elektroizolaciju (po ISO 9002) od polietilen oktan kopolimer granulata (PEOC ) - DOWLEX 2344E , a koje proizvodi američka firma DOW. Ovde je molekularna struktura jedinstvena, kristalna rešetka etilena je simetrična, lanac etilena linearan. Vek trajanja prikazan je na slici1., a zavisi od radne temperature i pritiska.