Meditherm®
Potrebna količina toplote

Kod određivanja ukupne količine toplote, potrebno je razlikovati toplotni gubitak od potrebne količine toplote.

Toplotni gubitak, sastoji se od toplote koja se iz unutrašnjosti prostorije, kroz negrejane zidove i putem provetravanja gubi, a potrebna količina toplote označava onu toplotu, koja je potrebna za nadoknadu toplotnog gubitka.

Kod Meditherm sistema grejanja, na onim površinama, gde su ugrađeni registri nema gubitka toplote iz prostorije, međutim, sistem mora da stvara i onu toplotu, koja se gubi sa površine zagrejanih zidova ka spoljašnjosti.

Toplotni gubitak=toplota koja se gubi kroz nezagrejane konstrukcije na zgradama + toplota koja se gubi usled provetravanja.
Potrebna količina toplote=Toplotni gubitak + toplota koja se gubi sa površine zagrejanih zidova ka spoljašnjosti.

Grejnu površinu (zid), treba dimenzionisati na toplotni gubitak, a kotao, sistem cevi i cirkulacionu pumpu, na potrebnu količinu toplote.

Q toplotni gubitak = Q prozor + Q nezagrejani spoljašnji zid + Q unutra{nji zid + Q pod + Q plafon + Q provetr.

Q toplotni gubitak = A zagrej. * Q unutr.

Q potrebna količina toplote = Q toplotni gubitak + Azagrej. * q vani = A zagrej. * (q unutr.+q vani )

A zagrej = površina koja se zagreva (m2)
q unutr. = toplota usmerena prem unutrašnjosti prostorije
q vani = toplota usmerena prema vani

Primer:

Izračunavanje potrebne količine toplote za prostorije prikazan na slici 2.

Osnovni podaci i tok računanja se vide u 1/a proračunu, za koji smo koristili program BAUSOFT Komplex. Zbog uzimanja u obzir termičkih mostova, vrednost k = 0,5 W /m2 je korigovana na 0,6.


Na osnovu prethodnog proračuna toplotnog gubitka:

Q toplotni gubitak 1 = 2079 W

Na slici 3. sa srednjom temperaturom vode od 45 °C i razmakom cevi od 6 cm, dobijamo:

q unutr. = 210 W/m2, temperatura površine zida 37,6 °C

Prethodni proračuni za zagrevanje potrebnih površina:

A zagrej. = (2079 W) / (210 W/m2) = 9,9 m2

Površina jednog registra od 12,5 m, postavljene sa razmakom između cevi na 6 cm, je 0,72 m2 (na slici 6. - na slobodnoj površini zida upotrebom 6 puta cevi po 2,0 m dužine - 0,36m širok * 2,0m visok) tako da je broj registara:

n= 9,9 / 0,72 = 13,75 komada, zaokruženo na gore na 14 komada

Ukupna površina registara:

A zagrej. = 14 * 0,72 = 10,1 m2

Potrebnu površinu koju je potrebno zagrevati, moguće je izračunati i pomoću programa BAUSOFT Komplex (proračun 1/c.).

Pošto kroz zagrejane površine iz prostorija nema temperaturnog toplotnog gubitka, treba oduzeti.

Qkorek. = 10,1 m2 * 0,6 W/m2K* 35K = 212 W

Krajnji toplotni gubitak je:

Q toplotni gubitak = 2079 W - 212 W = 1867 W

koji bi mogli da obezbedimo putem manje površine koje se zagrevaju, ali preporučujemo, radi sigurnosti (11 %) da se zadrži prethodna izračunata vrednost.

Korekcija toplotnog gubitka, preko računara nalazi se u proračunu 1/b.

Gubitak toplote na spoljašnjim zidovima k vani (sa 3. slike).

q vani = 36 W/m2
q vani = A zagrej. * q vani = 10,1 * 36 = 364 W
Q potrebna količina toplote = 1867 W + 364 = 2231 W

Ovu vrednost treba koristiti prilikom izračunavanja hidraulike i izbora kotla.

Prilikom određivanja - izračunavanja potrebnih količina toplote, u saradnji sa investitorom, a uzimajući u obzir građevinski projekat, treba tačno odrediti površine, koje se mogu uzimati u obzir prilikom ugradnje ovog sistema. Ukoliko se pokaže, da nema dovoljno površina spoljašnjih zidova, za montiranje, moguća je i ugradnja na plafon, unutrašnje zidove, a tom prilikom se mora uzeti u obzir, pri izračunavanju, gubitak toplote, sa druge strane zida, odnosno površine, na koji se montira.