Meditherm®
Sabirnik

Preko sabirnika se omogućuje punjenje i hidraulična regulacija različitih grejnih krugova na koji su povezani registri. Preko ovih sabirnika može se svaka prostorija preko svojih grejnih grana, neovisno jedna od druge regulisati. Ovo je vrlo bitno, jer naročito treba rešiti problem regulacije u onim prostorijama, koje imaju, pored centralne regulacije toplote i još neke druge izvore iz kojih se stvara toplota ( npr. kamini, sunčevi zraci, kuvanje, boravak više ljudi u prostoriji.Itd)

Na sabirniku za svaku granu se može postaviti termostatski ventil sa termostatskom glavonm, koja može biti mehanička, ili sa daljinskim upravljanjem.

Razdelnik treba da ima na sebi priključak za termometar, priključak za manometar, priključak za pražnjenje sa ventilom za zatvaranje ili otvaranje. Ujedno se može priključiti i merač potrošnje.