Meditherm®
Prednosti sistema Meditherm

Temperatura zida, odnosno drugih površina, u koji je ugrađen iznosi 36-40 °C, na osnovu toplotnog zračenja, kod ljudi koji borave u toj prostoriji, a istovetnog osećaja toplote, kao kod tradicionalnih grejnih tela, temperatura vazduha u toj prostoriji se može smanjiti za 2-3 °C. Ukoliko je temperatura u prostoriji gde borave ljudi niža, oni se osećaju svežijim, na taj način smanjuje se zamor.

Velika grejna površina, sa nižim stepenom temperature, obezbeđuje prijatan osećaj topline, za razliku od konvencionalnih grejnih tela.

Nema tako niskog ograničenja stepena temperature zagrejane površine, kao kod podnog grejanja, te na taj način je izdavanje toplote relativno visok, pa čak i do 200-240 W/m2.

Temperatura vazduha u vertikalnom pravcu prostorije, koja se zagreva na ovaj način, je ujednačenija, za razliku od konvencionalnih sistema grejanja.

Zbog tankog sloja (maltera) koji se zagreva, sve promene u spoljašnjoj temperaturi vazduha, putem regulacije toplote, moguće je pratiti, a ujedno, zagrevanjem zidova imamo akumulativno dejstvo.

Ne zauzima prostor u enterijeru.

Smanjuje se potreba za čišćenjem, jer kod klasičnih radijatora, na površini i između rebara se nahvata dosta prašine.

Na površinama, gde se zagreva prostorija na ovaj način, ne pojavljuju se šavovi od prašine.

Pored toga što je nevidljiv, uz pomoć Meditherm termofolije, ukoliko je sistem u radu, brzo se mogu otkriti položaj registara u zidu.

U velikoj meri se smanjuje cirkulacija prašine, za razliku od ostalih sistema grejanja, samim tim se smanjuje i broj alergičnih oboljenja.

Slobodno se može svrstati u nove izvore energije za zaštitu čoveka, jer i sa manjom radnom temperaturom vode može da funkcioniše.

U odnosu na podno grejanje je jevtiniji, troškovi ulaganja u odnosu na radijatorsko grejanje su otprilike isti, s tim da se ovde radi o najsavremenijim materijalima, koji posle ugradnje postaju nevidljivi.

Prilikom upoređivanja cene ovog sistema, sa cenom sistema sa radijatorskim grejanjem, svakako treba uzeti u obzir, da površina radijatora 80/60 °C, je značajna površina za grejanje, u ovom slučaju se mora računati na veće troškove, u odnosu, na u svetu, već usvojen trend o grejanju sa nižom temperaturom (kondenzacioni kotao, sunčana energija itd.), na ovaj način se povećavaju prednosti sistema za grejanje Meditherm®.

Na ovaj način se mogu eliminisati vlažnost i pljesnivost određenih građevinskih konstrukcija.

Na ovaj sistem prikopčanom jedinicom za hlađenje, moguće je leti i hladiti prostorije i to bez promaje, cirkulacije vazduha i prašine.

Bez obzira, na manji gubitak toplote prema spoljašnjem prostoru, ali imajući u vidu ujednačeniju temperaturu vazduha u vertikalnom pravcu, kao i osećaj topline, pri smanjenoj temperaturi, u odnosu na konvencionalno grejanje, ovaj sistem obezbeđuje značajnu uštedu energije.