Meditherm®
Ostali aspekti projektovanja

U današnje vreme, nije dovoljno samo obezbediti potrebnu količinu toplote, već treba razmišljati i o ugođaju toplote lica, koja se nalaze u zatvorenoj prostoriji.

U današnje vreme, u raznim metodama izračunavanja potrebne količine toplote, spominju se i delatnosti ljudi, kao i odeća, koju nose u prostorijama, za koje se prave proračuni.

Dipl. Ing Njitrai Đerđ, bazirajući se na 6 evropskih standarda, napisao je program, po kojem u prostoriji sa određenim geometrijskim oblikom moguće je ispitivati očekivani osećaj toplote, te raspodelu istog u prostoriji. Rezultati ispitivanja su pokazali da prednost uživaju površine, koje zrače toplotu.

O ovom kompjuterskom programu možete više saznati, ukoliko se obratite ENERGOMO Bt (energomo@interware.hu.)

Ukoliko je u okviru jedne prostorije, za nadoknadu izgubljene toplote, velika spoljašnja površina, onda se pristupa prilikom postavljanja registara većim razmacima cevi, ili smanjenju visine od 2,0m, do koji se postavljaju, obično. Svakako, pored i ispod prozora se obavezno postavljaju registri.

U većini slučajeva, nema potrebe za postvaljanjem radijatora, međutim, ukoliko investitor izrazi želju za tim, moguća je ugradnja, s tim da se mora obavezno ugraditi izmenjivač toplote.

Za punjenje sistema treba obavezno koristiti omekšanu vodu.

Radi kalkulacije materijala, možemo se koristiti sa sledećim podacima:
· PE 6*1 mm cev za registar, sa 6 cm razmaka: 18 dm/m2 grejne površine
· PE 6*1 mm cev za registar, sa 8 cm razmaka: 13,5 dm/m2 grejne površine
· šina: 10 kom / m2 grejne površine
· PE 6mm muf: 2kom / registar
· 4mm bakarni uložak: 2 kom / registar
· PE 16mm završna kapa: 2 kom / grejni krug
· rabic mreža: 1,2 m2 sva grejna površina
· folija: 1 kom / stan

U projektima obavezno treba navesti:
* KOD IZVOĐENJA RADOVA I KOD MALTERISANJA, OBAVEZNO SE TREBA PRIDRŽAVATI OPŠTIH USLOVA, KOJI SU PROPISANI, KAO I TEHNOLOŠKIH UPUTSTAVA, KOJI SU DATI OD STRANE Szikra Kft.

* ODSTUPITI OD PLANA SE MOŽE, SAMO UZ SAGLASNOST PROJEKTANTA.
* PRAVILNO ELEKTRIČNO PRIKLJUČIVANJE, TREBA DA REŠI PROJEKTANT ELEKTIČNE INSTALACIJE.
* SISTEM TREBA NAPUNITI SA OMEKŠANOM VODOM.