Proračuni sa (BAUSOFT Komplex) programom

Potrebna količina toplote za ovu prostoriju

1./a proračun

Prostorija - Merodavna unutrašnja temperatura je: 20°C

Tip Detalj kom x Y A -A k T spoljna Q
      [m] [m] [m2] [m2] [W/m2K] [°C] [W]
prozor P 2 1.00 2.75 5.50 0.00 3.00 -15.0 578
prozor P 2 1.00 2.75 2.75 0.00 3.00 -15.0 289
spoljn.zid I 1 10.80 2.75 29.70 8.25 0.60 -15.0 450
Ispravka sa koeficijentom zgrade (1.00) ukupno: 1317
Gubitak toplote: 762
Ukupna potreba toplote: 2079

Površina: 27.40 m2      
Unut. visina: 2.8 m      
Zapremina: 75.3 m3      
Promena vaduha: 0.80 1/h      
Ulazna temp. vazduha: -15.0 °C      
Toplotni gubitak:       762 W
Toplotni gub. prostorije: 75.9 W/m2 27.6 W/m3   2079 W
Toplotna potreba: 2079 W 75.9 W/m2 (27.4 m2) 27.6 W/m3 (75.3 m3)  

1./b proračun

Prostorija - Merodavna unutrašnja temperatura je: 20°C

Tip Detalj kom x Y A -A k Tspoljna Q
      [m] [m] [m2] [m2] [W/m2K] [°C] [W]
prozor A 2 1.00 2.75 5.50 0.00 3.00 -15.0 578
prozor A 2 1.00 2.75 2.75 0.00 3.00 -15.0 289
spolj.zid K 1 10.80 2.75 29.70 8.25 0.60 -15.0 450
Zidno grejanje 6   1 0.0 0.0 0.0 10.1 0.60 -15.0 -212
Ispravka sa koeficijentom zgrade (1.00) ukupno: 1105
Gubitak toplote: 762
Ukupna potreba toplote: 1867

Površina: 27.40 m2      
Unut. visina: 2.8 m      
Zapremina: 75.3 m3      
Promena vaduha: 0.80 1/h      
Ulazna temp. vazduha: -15.0 oC      
Toplotni gubitak:       762 W
Toplotni gub. prostorije: 68.1 W/m2 24.8 W/m3   1867 W
Toplotna potreba: 1867 W 68.1 W/m2 (27.4 m2) 24.8 W/m3 (75.3 m3)  

Podno grejanje termotehnika

1./c proračun

Prostorija - Merodavna unutrašnja temperatura je: 20°C

Potrebna toplota: 2079 W
Površina: 27.4 m2
Obloga: zidno grejanje
R: 0.000 m2K/W
 
Polja: 1.             Ostatak
Osnovna površina[m2] 10.1 17.3
Račva [mm] / tip polja: 60 T  
Ulazna temperatura vode[°C]: 48.0  
Izlazna temperatura vode[°C]: 42.0  
Spec. odavanje toplote[W/m2]: 209.5  
Odavanje toplote[W]: 2116 -37
Temperatura površine[°C]: 37.6  
    Ukupno
Temperatura ispod[°C]: -15.0  
k koef. nadole[W/m2K]: 0.60  
Linijska dužina[m]:    
Spec. odavanje toplote [W/m2]: 36.0  
Toplotni gubitak nadole[W]: 364 364
 
Odavanje toplote ukupno [W]: 2480 2480
Procenjena dužina cevi [m]: 168.3 168.3

Komplex termotehnički proračun

1./d proračun

Podaci krugova
Merodavni krug: B - F3
Otpor: 33000 Pa

Oznaka NA Snaga Protok mase Brzina Protok Kružni otpor Prigušenje Položaj ventila
  [mm] [W] [kg/h] [m/s] [1/h] [Pa] [Pa] [-]
....                
B - F5 20 2231 281.6 0.399 288.4 25387 7613 3.0
....                

Komplex termotehnički proračun 2.

1./e proračun

Podaci krugova
Merodavni krug: B - F3
Otpor: 33000 Pa
Analizirani krug: B - F5

Kružni otpor: 25387 Pa
Prigušenje: 7613 Pa
Protok: 288.4 1/h
Položaj ventila: 3

Krajevi krugova NA Protok mase Brzina Dužina S dP koef. otpora Dinam.
pritisak
dP
podpritisak kruga
dP
ukupni pad pritiska
  [mm] [kg/h] [m/s] [m] [Pa] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
hk -a 32 2305.2 0.82 1 199.1 199 1 326.4 326 525
a -c 25 1474.6 0.859 1.5 292.6 439 1.5 385.5 538 977
c -razd.3 20 700.1 0.638 3.5 226 791 2.9 197.3 572 1363
razd3sabir3 20 281.6 0.399 14 133.4 1867 0 77.1 0 17867
Sabirnij3 -d 20 700.1 0.683 3.5 226 791 2.2 197.3 434 1225
d -b 25 1474.6 0.859 1.5 292.6 439 3 385.5 1076 1515
b -hv 32 2305.2 0.82 1 199.1 199 2.5 326.4 816 1915

Potrošač poznate snage

1./f proračun

Oznaka potrošača: F5
Krajevi krugova: razd.3, sabir.3
Dužina kruga: 18m
Prečnik: 20mm, Oznaka: VP

Potreban učinak: 2231 W
Potreba za pritiskom: 16000Pa
Ulazna temperatura vode: 48°C, izlazna temperatura: 41.2°C
Tip ventila: SBK MULTIKOMPAKT 3000 razdelnik, NA: 0 (15) mm, položaja: 3
Protok mase: 281.6kg/óra
Otpor krugova: 17867Pa
Prigušenje: 7613Pa