Infomarket HomePočetna stranica

Meditherm® - SISTEM ZIDNOG GREJANJA

"Ovaj sistem grejanja toplom vodom, koji je sakriven ispod maltera, obezbeđuje izuzetan osećaj toplote, jer zagreva zidove na 40 °C, te na ovaj način dolazi do prirodnog zračenja toplote, a na osnovu ispitivanja, u mnogome prednjači nad radijatorskim sistemom grejanja"
   

Detaljnije informacije o Meditherm® sistemu možete dobiti, ako kliknete na Meditherm® detaljnije ili na bilo koju sliku za DOWNLOAD kompletne dokumentacije.

   
Pomislite samo na jedan prolećni dan, pun oblaka. Nije baš prijatno. Zatim, kada izađe sunce, bez obzira što se temperatura okoline ne menja, imate prijatan osećaj topline. Prilikom korišćenja sistema za grejanje Meditherm®, slično se dešava, samo u zatvorenoj prostoriji. Zagrejane površine zidova toplotu, najvećim delom, prenose (obezbeđujući izvanredan osećaj komfornosti) zračenjem, na one koji su u toj prostoriji, a da pri tome, slobodno, možemo smanjiti temperaturu vazduha u istoj prostoriji za 2 - 3 °C, u odnosu na klasične sisteme grejanja.
Veći stepen iskorišćenosti
Sistemi podnog grejanja su sposobni za odavanje toplote samo od 80-100W/m2, pošto zbog osetljivosti nogu i zdravstvenih razloga, temperatura površine poda ne može biti veća od 29 °C. Ujedno, kod Meditherm® sistema zidnog grejanja, cirkuliše topla voda od 45 do 50 °C, u sistemu cevi od polietilena, sa spoljašnjim prečnikom od 6 mm, temperatura površine zida je između 38-40 °C i obezbeđuje odavanje toplote od 200-240 W/m2. Površine zidova, koje stoje na raspolaganju, najčešće su dovoljne za toplotne potrebe zgrada, a ako ipak nisu, Meditherm® sistem je podesan za grejanje podova i plafona.
Ušteda energije
Mogućnost smanjenja temperature, usled primene zidnog grejanja čini već uštedu energije za 12-15%. Nadalje, pošto je temperatura prostorije vertikalno gledano dosta ujednačenija, za razliku od ostalih sistema grejanja, na ovaj način ušteda energije je cca 5 - 8%. U odnosu na podno grejanje, mogućnost bržeg podešavanja, u proseku donosi još uštedu od 5%. Bez obzira, što se zagrevanjem spoljašnjih zidova prema spoljašnjem prostoru stvara gubitak toplote (oko 10W/m2 na grejanoj površini zida), ipak zbirno, potrošnja energije je manja.

Skrivenost ugradnje
(koja sa Meditherm® termofolijom postaje vidljiv)Jedna od izričitih prednosti Meditherm® sistema za grejanje, je da se tanke cevi sa šinama za fiksiranje, neposredno pričvršćuju na zid, te nakon malterisanja običnim malterom, postaju nevidljive, na ovaj način se ne zauzima dragoceni prostor u unutrašnjosti kuće za grejna tela, a ni estetski ne utiču.Ovaj sistem poseban značaj može imati bilo kod prostorija sa lukom, bilo kod kosih mansardi. Gore navedene prednosti, se mogu, naravno, iskoristiti i kod upotrebe u hotelima, tržnim centrima, radnjama, galerijama, zatvorenim bazenima, crkvama, ekskluzivnim rešenjima enterijera.

Uticaji na zdravlje
Niža temperatura u prostorijama, utiče pozitivno na vegetativni nervni sistem, time se povećava kapacitet mozga, te ne dolazi se do zamora. Sa Meditherm® sistemom za grejanje smanjuje se dinamika kretanja toplog vazduha, a samim tim i kretanje prašine, koja negativno utiče na ljude koji boluju od astme ili alergije na prašinu.

Montiranje sistema
Registri označeni sa Meditherm® natpisom, su elastični cevi (DIN 16 766 -PE) i dobro prenose toplotu (ISO 9002) prvenstveno se postavljaju sa unutrašnje strane spoljašnjih zidova, uz pomoć jednostavnih šina, neposredno na zid.
Propusna moć toplote zida (vrednost k) može biti maksimalno 0,5 W/m2, a tome, obično odgovaraju, svi materijali, koji se kod nas upotrebljavaju za zidanje. U protivnom, gore navedenu vrednost treba obezbediti bilo putem spoljašnje ili unutrašnje izolacije zida.Kod sistema Meditherm® potrebna debljina maltera je između 10 - 15 mm. Zbog sirovina, iz kojih se izrađuju cevi, moguće je upotrebiti i običan malter sa krečom, ali i ostale vrste maltera.U malter, nakon grubog nanošenja, a pre finalne obrade, se stavlja rabic mreža,koja onemogućava da malter popuca usled toplotnog širenja ugrađenih cevi. Postoji mogućnost postavljanja cevi i ispod gipsanih ploča i keramičkih pločica. Instalacija Meditherm® sistema za grejanje je laka, a povezivanje cevi se vrši polifuzijskim varenjem, koji je dobro poznat već licima koji vrše montažu grejnih sistema.Sa razvodnim cevima prečnika 20 mm, koji su od istog materijala (po potrebi se termoizoluju-projekat), vrši se povezivanje registara. Postavljaju se u podnu, ili u zidnu konstrukciju i kreću se i od centralnog razvodnika (kao kod sistema podnog grejanja).Problem odzračivanja u registar cevima nema, zbog velike mase strujanja fluida u registar sabirniku, i načina punjenja registar cevi.Korišćena plastika u sistemu, nije potpuno zaštićena od difuzije oksigena. Kod izbora zaštite, moramo paziti na ugrađene elemente i na uslove garancije proizvođača za elemente, koji se ugrađuju. U onim prostorijama, gde je podna obloga od "hladnog" materijala, moguće je sistem koristiti i kao podno grejanje. Međutim, za razliku od klasičnog podnog grejanja, gde se cevi postavljaju na 13 cm ispod betona, u ovom slučaju dovoljna je i 5 cm.

Moguća je primena Meditherm® sistema zidnog grejanja u novim, ali i u starijim objektima, koji su u fazi renoviranja. Bitno je naglasiti, da garancija na sistem važi samo u slučaju, da je grejanje projektovao za to ovlašćeno lice od strane vlasnika ili nosioca licence i da je ugranju izvršio ovlašćeni izvođač vlasnika patenta ili nosioca licence, i da se za vreme izvođenja ugradnje poštuju predviđena tehnološka pravila. O puštanju u rad se sačinjava zapisnik, koji se dostavlja vlasniku licence , ili nosiocu licence.

Troškovi ulaganja
Računajući na Vaše interesovanje u vezi naslova, pripremili smo uporednu tabelu, koja se odnosi na cenu materijala za Meditherm® sistem grejanja i za ostale, tradicionalne sisteme grejanja. Uzeta je, kao primer jedna ista porodična kuća, u toku 1997. i 1998. godine. Tabela Vam stoji na raspolaganju, a nalazi se kod vlasnika licence, a i kod ovlašćenih nosilaca licence. Slobodno nam se obratite.

Upotreba leti za hlađenje
Sistem rada je identičan, kao i kod grejanja, s tim da je temperatura vode, u ovom slučaju 14 -16 °C, koja obezbeđuje ugodnih 26-27 °C sobne temperature i to bez cirkulacije vazduha, prašine i promaje. Usled zračenja zidova, imaćete osećaj, da je za oko 2 °C niža temperatura, ugodno hladno.

Kapacitet hlađenja može dostići oko 80W/m2, znači, manja je od kapaciteta sistema grejanja, preporučujemo, da registre postavite na plafon, koji ima veću površinu, i na ovaj način će efekat hlađenja više doći do izražaja. Hlađenje vode je moguće vršiti sa posebnim aparatom za hlađenje, ili putem prirodne energije.

Brža regulacija
Veoma brza regulacija Meditherm® sistema zidnog grejanja, čini ga još interesantnijem. Osnov za ovo, je da u sistemu cevi sa malim prečnikom, cirkuliše značajno manja količina vode, u odnosu na tradicionalne sisteme grejanja (npr. 70% vode, koja je potrebna kod panelnih radijatora), zbog toga je vreme zagrevanja veoma kratak. Zračenu toplotu ćemo odmah osetiti, pošto se tanke cevi nalaze ispod maltera (samo 2-7 mm). Predlažemo takve sabirnike i razdelnike, koji, sem što su laki za montiranje, omogućavaju preciznu regulaciju i podešavanja grejnih krugova, kao i mogućnost podešavanja temperature pojednih prostorija, neovisno jedne od druge, bilo mehanički ili putem automatike.
Šta možete učiniti ako... ...želite da ukucate ekser u zid? ...ako se cev ipak ošteti?  
Prilikom zagrevanja prostorije, stavite na zid Meditherm foliju, koja je osetljiva na toplotu. Na slici navedeni način, pokazuje tragove cevi u zidu. Nakon toga, možemo slobodno raditi. Zaustavimo sistem za grejanje, a zatim, malo skinemo malter sa zida. Isecimo oštećeni deo cevi, na slici vidljivu spojnicu, treba navući na krajeve cevi. Na ovaj način je bez zavarivanja odmah, otklonjen kvar.
Detaljne informacije : Detaljnije informacije o Meditherm® sistemu možete dobiti, ako kliknete na Meditherm® detaljnije ili na bilo koju sliku za DOWNLOAD kompletne dokumentacije.
 
 

 

>