Infomarket HomePočetna stranica

THORTEX proizvodi, u svemu ispunjavaju HACCP medjunarodne norme i u slučaju postavljanja na unutrašnje zidne površine, bez obzira, da li postoje već keramičke pločice, ili je zid samo omalterisan. Nanošenjem prajmera i površinskog sloja THORTEX proizvoda, stvara se  jedan sloj, koji se lako održava I čisti, u svakodnevnoj upotrebi.

THORTEX proizvodi, su svoju primenu, širom sveta,  našli i u zaštiti i reparaturi:

-          KROVOVA ( svih vrsta: ravnih, metalnih, bakarnih, aluminijumskih, betonskih, asfaltnih, azbestnih, čak I zardjalih )

-          TERASA, BALKONA, KAMENA, FUGA,

-          UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH ZIDOVA,

-          STAKLENIH POVRŠINA, DRVETA, METALA,

-          GUMA, TRANSPORTNIH TRAKA,

-          ANTIKOROZIVNOJ ZAŠTITI,

-          ZAŠTITI OD HEMIJSKIH UTICAJA,

-          ANTIABRAZIONOJ ZAŠTITI,

-          MOSTOVA, BAZENA, PODOVA,

-          CEVOVODA, TRANSPORTNIH SREDSTAVA.

 

Kliknite za Prezentaciju ako imate BRZ Internet pristup

Bitno je za Vas, kao potencijalnog kupca -  da engleski proizvođač ove porodica proizvoda  THORTEX, nema nameru da Vam proda svoj proizvod, sve dok ne može da Vas posluži sa pravim informacijama o zaista trajnom rešenju Vašeg problema, a na osnovu prethodno navedenih Vaših pitanja i opisa činjeničnog stanja. O tome svedoči i 24 časovno dežurstvo  pored telefona, u Engleskoj, gde zaista stručnjaci na pravi način, poznavajući sve karakteristike zaista vrlo širokog obima proizvoda, mogu da pruže, realne, relevantne odgovore i rešenja, koji rešavaju svaki Vaš problem.  
Referentne liste iz svih oblasti, iz čitavog sveta, sa svih kontinenata, dokazuju prave vrednosti THORTEX proizvoda.

 

 

 

 

Kliknite za download Prezentacije u  PDF

 

Uvoznici smo THORTEX proizvoda iz Engleske.Želimo naglasiti, da se ovi proizvodi, kod nas pojavljuju po prvi put.Oblasti primene su vrlo široke. Karakteriše ih visoki stepen kvaliteta, pouzdanost, kao i mogućnost ugradnje nekih proizvoda za zaštitu, pod vodom, što prventsveno razrešava mogućnosti obnove i izgradnje mostova, odnosno mogućnost ugradnje neposredno na vlažnu površinu. Ovi materijali su namenjeni za zaštitu svih vrsta površina.