Industrijski podovi od vestačke smole na bazi poliestera,koji udovoljavaju i najrazličitijim zahtevima. Predviđene su za proizvodne hale, magacine, trgovine, škole, pekare, autoperionice, tehn.pregleda, klanice, tankvane, skloništa, kiselootporne podove, benzinske pumpe, livnice, sokare, mlekare, šećerane, stepeništa, bazena za kupanje, garaže itd. Postoji više vrsta, u zavisnosti od namene, a o tome će Vas naši izvođači uvek informisati.

 

Posedujemo ateste IMS Instituta iz Beograda.Ovi podovi ispunjavaju HACCP međunarodne norme u svemu, pošto su sanitarno pogodni i mehanički otporni. - te iz istih razloga su primenljivi i u proizvodnji hrane. Pogodni su zbog lakog održavanja, površine su bezšavne i otporne na mehanička opterećenja. Podnose sva opterećenja unutrašnjeg saobraćaja (viljuškare, kamione ).Odlikuju se izvanrednom adhezijom na podlogu, kao i otpornošću na pritisak, savijanje i udare, otpornošću na UV zračenje, vodootporni i vodonepropusni su.Po zahtevu,izradjuju se i u protivkliznim varijantama.Mogućnost postavljanja na betonsku,asfaltnu podlogu kao i na keramiku i terako ploče.

 

   
  U ponudi su ovih 8 standardnih boja za izradu REOKORR industrijskih podova  

REOKORR - BASIC
(PROTIVPRAŠNI PREMAZ)
DVOKOMPONENTNI POLIESTERSKI PREMAZ

REOKORR - N PRAJMER
DVOKOMPONENTNI POLIESTERSKI PREDPREMAZ

REOKORR - T PRAJMER
JEDNOKOMPONENTNI POLIURETANSKI PREDPREMAZ

REOKORR - TANKOSLOJNI SAMOLIV 1,5 mm
DVOKOMPONENTNA SAMORAZLIVAJUĆA
POLIESTERSKA SMOLA ZA INDUSTRIJSKE PODOVE

REOKORR - NORMAL SAMOLIV 2,5 mm
DVOKOMPONENTNA SAMORAZLIVAJUĆA
POLIESTERSKA SMOLA ZA INDUSTRIJSKE PODOVE

REOKORR - HARD
PODOVI ARMIRANI STAKLENIM VOALOM
DVOKOMPONENTNA POLIESTERSKA SMOLA ZA INDUSTRIJSKE PODOVE

REOKORR - NIKETON POLIMERBETON
TROKOMPONENTNI POLIESTERSKI BETON

REOKORR - LUX "KAMENI TEPIH"

DODACI ZA REOKORR PODOVE

TABELA HEMIJSKE OTPORNOSTI PROIZVODA REOKORR

PODLOGA ZA IZRADU REOKORR PODOVA