Infomarket HomePočetna stranica

REOKORR - PRAJMERI

 

REOKORR - N PRAJMER

DVOKOMPONENTNI POLIESTERSKI PREDPREMAZ

Osobine

- Transparentna smola karakterističnog mirisa
- penetrira u podlogu i vrši ojačanje podloge
- poseduje izvanrednu atheziju za podlogu
- otporan na deterdžente i blage hemijske agresije
- otporan na naftu i naftine derivate
- vodootporan je i vodonepropustan

Koristi se kao predpremaz za poliesterske sisteme, premaze, samoliv podove, podove ojačane staklenim voalom, kamene tepihe, poliesterske (niketon) betone, sisteme za podlivanje i nalivanje ankera

Primena

Upotrebljava se prilikom postavljanja REOKORR Industrijskih podova na betonsku podlogu i cementnu košuljicu.

Ugrađivanje

Podloga na koju se nanosi mora da bude suva, čista, a metalne površine peskarene. Za ugrađivanje se priprema laganim mašinskim mešanjem A i B komponente. Mešavinu, pri normalnim temperaturama, treba ugraditi za 20 - 30 min posle umešavanja A i B komponente.

Podloga za ugradnju može biti : beton , asfaltna podloga, keramičke ili terako ploče

Potrošnja

U zavisnosti od podloge potrošnja se kreće od 0,5 - 1,0 kg/m2

Pakovanje

A - komponenta: metalne kante 14,5 kg neto
B - komponenta: plastične flaše 0,5 litar

Doziranje komponenti

U zavisnosti od spoljne temperature doziranje se kreće A:B = 100:1 - 2

Skladištenje

U originalnoj ambalaži, na temperaturi od 10°C - 30°C.
Rok upotrebe 12 meseci.

 

cccccccccccccccccccccccccccccREOKORR T - PRAJMER

 

je jednokomponentni prajmer, sa niskim viskozitetom, u tečnom stanju, bez pigmenata, sadrži u sebi razređivač.

PRIMENA:

Upotrebljava se prilikom postavljanja REOKORR Industrijskih podova na asfaltnu podlogu ili na keramičke i terako ploče.

REOKORR T prajmer ima veliku prionljivost - adheziju za podlogu.

OSOBINE:

REOKORR T prajmer vrlo dobro prijanja na površine, koje ne upijaju vlagu - kod kojih je rešen problem hidroizolacije. Vrlo malog je viskoziteta, te zbog toga poseduje veliku aktivnost kapilara.
Materijal, usled dejstva vlage u vazduhu i stvaranja ugljendioxid gasa, obrazuje tvrdi filmski premaz sa velikom athezijom i otpornošđu.

REOKORR T prajmer, je vrlo lak za upotrebu. Na onim mestima, gde postoji uticaj UV zraka, materijal požuti, ali to ne menja mehaničke i hemijske karakteristike.

Nakon stvrdnjavanja, REOKORR T se ističe sa svojom velikom hemijskom i mehaničkom otpornošđu.

Tehničke karakteristike:

Gustina g/cm3 1,0
Sadržaj suve materije 43 %
Viskozitet mereno sa DIN čašom mp 12 od 4 mm

Mogućnost prolaza, na 10 step. C čas min. 2
upotrebe čas max. 6
na 23 step. C čas min. 1
čas max. 5
na 30 step. C čas min. 1
čas max. 4

Maximalno stvrdnut na 23 step. C i 50% dan 5
vlažnosti vazduha

Temperatura ugradnje i step. C min. 8
Površine na koju se ugrađuje step. C max. 30

Relativno najveća dozvoljena vlažnost u vazduhu :

na 10 step. C 40 % , na 23 step. C 90 %

Napomena: Gore navedeni podaci su orijentacione prirode i ne služe za osnove tehničkih propisa.