Infomarket HomePočetna stranica

REOKORR - NIKETON POLIMERBETON

Osobine

- poliesterski beton izuzetne čvrstoće i otpornosti na habanje
- poseduje izvanrednu adheziju za podlogu
- nanosi se u debljinama od 10 - 15 mm
- vodootporan je i vodonepropustan

Primena

Materijal se koristi na mestima gde se očekuju ekstremno velika opterećenja (kranske staze, konstruktivni elementi tankog preseka ....), za reparaciju oštećenih betonskih površina, za zalivanje ankera i slično.

UgraĐivanje

Podloga na koju se nanosi mora biti suva, čista i izprajmerisana REOKORR prajmerom. Umešavanje se vrši laganim mešanjem smolaste komponente i kvarcnog peska dok se ne dobije koherentna masa koja je lako obradljiva ili dovoljno tečljiva. U tako pripremljenu masu dodajemo B komponentu (umreživač) u onom procentu koliko je dovoljno za reakciju sa smolastom komponentom. Mešavinu treba ugraditi za 20 - 30 min od trenutka dodavanja B komponente. U cilju lakšeg održavanja i boljeg konačnog izgleda pod se može izraditi u kombinaciji sa jednim od Reokorr bojenim premazom.

Potrošnja


10 kg/m2 za debljinu od 5 mm (minimalna debljina)

Pakovanje

A komponenta: metalne kante 14,5 kg neto
B komponenta: plastične flaše 0,5 litar
C komponenta: natron vreće 50 kg neto

Doziranje komponenti

A komponenta i punilo se može kombinovati zavisno od namene NIKETON BETONA tako da raspon može ići
A : punilo = 1 : 0,5 - 5 težinskih delova
B komponenta - umreživač. Dozira se na A komponentu u odnosu A : B = 100 : 1(2)

Svojstva

čvrstoća na pritisak 100 MPa
čvrstoća na savijanje 30 - 40 MPa
prionljivost za beton min 1,5 MPa
zapreminska masa 2 gr/cmł
debljina 5 - 10 mm<