Infomarket HomePočetna stranica

PODLOGA ZA IZRADU REOKORR PODOVA

REOKORR podovi se ugrađuju na statički ispravne betonske površine stare minimalno 28 dana. Maksimalni procenat vlage u betonu ne sme biti veći od 5%, a podloga mora biti čista, kompaktna, ravna (± 1mm/10m2), bez cementnog mleka i grubo perdašena,minimalne marke betona MB-25 . Za pravilnu ugradnju betona trebalo bi se obratiti firmama koje su osposobljene za pravilnu ugradnju betona, koje poseduju vibro letve, vođice i slično.
Ovakvom izradom betonske podloge, dobija se kvalitetna podloga bez segregacija, kompaktna, a samim tim se dobija odgovarajuća marka betona.
Na ovako pripremljenu podlogu moguće je uz optimalnu potrošnju materijala postići zahtevani kvalitet i konačan dobar izgled REOKORR poda.
Neodgovarajuće podloge zahtevaju mnoge pripremne radnje (reparacija oštećenja, brušenje, spaljivanje masnih fleka...) što poskupljuje izradu završnog sloja, samim tim što iziskuje veću potrošnju materijala.
Čišćenje podloge primenom hemijskih sredstava za čišćenje zahteva oprez i može se primeniti samo u slučaju ako je moguće potpuno odstraniti primenjeno sredstvo.