Infomarket HomePočetna stranica

DODACI ZA REOKORR PODOVE

ČIPS - dekorativni posip nepravilnog oblika izrađen od SiO2 posebnom obradom. Isporučuje se u 5 boja i to: crna, bela, plava, zelena i žuta. Čips se dodaje na tek izlivene REOKORR podove, dok je materijal još u svežem stanju. Posip deluje dekorativno i služi samo u estetske svrhe. Kombinacijom ponuđenih boja mogu se dobiti izuzetno lepi podovi za javne objekte, škole, bolnice, salone i slično. Količinu, sastav i raspored ČIPS-a može i treba da odredi investitor u dogovoru sa izvođačem. Preporučujemo preko ovakvih podova izradu HW laka, kako bi se pod zaštitio od prljanja.

PROTIV KLIZNI POSIP - metalni opiljci koji se dodaju na još sveže i nevezane REOKORR - podove. Opiljci povećavaju koeficijent trenja podloge pa ga koristimo na podovima izloženim stalnom uticaju nafte, ulja, maziva ili klaničnoj industriji na mestima izloženim masnoćama.

LAK HW - daje podovima izuzetan estetski izgled pa ga preporučujemo kod javnih objekata za zaštitu podova od prljanja i grebanja. Za podove REOKORR - lux njegova primena je obavezna, jer služi kao sloj za izravnanje. Zavisno od namene zavisi i potrošnja:

za livene podove - max 0,5 kg/m2˛
za REOKORR -lux - 1,2 kg/m2˛

 

Mehaničke karakteristike:

Viskozitet 370-390 mPa (DIN 16945)
Stabilnost na 100°C min 9h
Čvrstoča na pritisak 110 mPa (DIN 53454)
Čvrstoča na savijanje 85 mPa (DIN 53454)
Čvrstoća na zatezanje 60 mPa (DIN 53455)
Otpornost na udar 7 KJ/m˛ (ISO 179)
Hemijska otpornost - odgovara REOKORR - N